• slider
  • slider
  • slider
  • slider

Prawo rodzinne

Zakres naszych usług mieści sprawy dotyczące prawa rodzinnego. Nasi klienci mogą skorzystać ze wsparcia prawnego obejmującego spotkania mające na celu uzyskanie porozumienia między małżonkami. Oferujemy również sporządzanie wniosków i pozwów oraz pomoc w kompletowaniu dokumentacji dowodowej. Doskonale rozumiemy, że to trudny okres dla naszych klientów, dlatego zapewniamy maksimum empatii i dyskrecji.

 

Rozwód, separacja

W ramach usług z zakresu spraw rozwodowych lub o separację oferujemy prowadzenie mediacji i negocjacji między małżonkami. Do naszych obowiązków należy reprezentowanie klientów w procesach sądowych. Zapewniamy doradztwo i pomoc prawną w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie lub bez orzekania o winie. Pomożemy na czas procesu zabezpieczyć kontakty z dziećmi, alimenty oraz uregulować wszystkie kwestie dotyczące podziału majątku wspólnego.

 

Kontakty z dziećmi, władza rodzicielska i alimenty

Prowadzimy sprawy mające na celu ustalenie kontaktów z dziećmi i władzę rodzicielską. Rozwiązujemy również kwestie dotyczące ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa oraz macierzyństwa. Oferujemy pomoc prawną w sprawach o alimenty na małoletnie dzieci, na jednego z byłych małżonków oraz o alimenty na rodziców. Zakres naszych obowiązków obejmuje doradztwo prawne, sporządzanie wniosków i pozwów, pomoc w kompletowaniu dokumentów ważnych dla sprawy oraz reprezentowanie klientów w sądzie.