• slider
  • slider
  • slider
  • slider

Prawo pracy

Pomoc prawną z zakresu prawa pracy kierujemy do pracodawców i pracowników. Doświadczenie nabyte w ramach obsługi prawnej firm i klientów indywidualnych pozwala nam zaoferować wsparcie zarówno w sporach pracownik przeciwko pracodawcy, jak i pracodawca przeciwko pracownikowi. Nasze usługi obejmują przygotowywanie i opiniowanie dokumentów pracowniczych, negocjacje między stronami oraz przygotowanie do procesu i reprezentowanie klientów w postępowaniu sądowym.

Pomoc prawna dla pracodawców

Zapewniamy pracodawcom pełne wsparcie w procesie sądowym. We współpracy z klientem podejmujemy działania, których celem jest sprawne i właściwe przygotowanie procesu. Pomagamy zebrać i zabezpieczyć materiały dowodowe. Realizujemy czynności pozasądowe i sądowe z zakresu prawa pracy. Sporządzamy opinie prawne i świadczymy pomoc w negocjacjach pracodawcy z pracownikami i ich przedstawicielami zarówno w sporach zbiorowych, jak i indywidualnych.

Wsparcie prawe pracowników

Oferujemy wsparcie pracownikom potrzebującym pomocy prawnej z zakresu prawa pracy. Nasze działania obejmują zagadnienia dotyczące czasu pracy, norm i ogólnego wymiaru pracy, urlopów wypoczynkowych, urlopów bezpłatnych i macierzyńskich, a także wypadków przy pracy i odszkodowań z tego tytułu. Oferujemy wsparcie prawne klientom w przywróceniu do pracy po niesłusznym zwolnieniu dyscyplinarnym. Zapewniamy pomoc prawną od momentu przygotowania pozwu, aż po uzyskanie wyroku sądowego.