• slider
  • slider
  • slider
  • slider

Prawo karne

Udzielamy wszechstronnej obrony w postępowaniach karnych. Jako kancelaria z wieloletnim doświadczeniem, podejmujmy efektywne działania prawne, zapewniając wsparcie już w etapie postępowania przygotowawczego, reprezentując klientów przed Prokuraturą, Policją, Urzędem Celno-Skarbowym oraz sądami wszystkich instancji, a także na etapie postępowania karnego wykonawczego.

 

Obrona oskarżonych

Bierzemy udział w postępowaniu przygotowawczym jako obrońca podejrzanego. Do naszych obowiązków należy udział w czynnościach procesowych, obejmujący przesłuchanie podejrzanego, świadka i biegłego. Sporządzamy również zażalenia na zatrzymanie, na zmianę środka zapobiegawczego, w tym na zastosowanie tymczasowego aresztowania

W postępowaniach sądowych bierzemy udział jako obrońca oskarżonego. Zakres czynności, które realizujemy, obejmuje między innymi sporządzenie wniosku o dobrowolne poddanie się karze, o umorzenie postępowania, a także sprzeciw od wyroku zaocznego.

 

Reprezentacja pokrzywdzonych

W ramach reprezentacji pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym oferujemy:

  • sporządzenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa,
  • udział w postępowaniu jako pełnomocnik pokrzywdzonego oraz udział w czynnościach procesowych,
  • sporządzanie pism procesowych, w tym: zażalenia na postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania lub umorzenia śledztwa, zażalenia o zastosowanie, uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego, sporządzenie prywatnego aktu oskarżenia, sporządzenie wniosku o skierowanie sprawy do mediacji.

 

W postępowaniu sądowym zapewniamy pokrzywdzonym reprezentowanie przed sądami oraz sporządzanie środków odwoławczych.