• slider
  • slider
  • slider
  • slider

Prawo cywilne

Świadczymy usługi z zakresu prawa cywilnego. Pomagamy rozwiązać konflikty prawne klientów indywidualnych i biznesowych. Oferujemy pełne wsparcie prawne obejmujące doradztwo, sporządzanie dokumentów i reprezentowanie klientów w trakcie negocjacji oraz przed organami rozstrzygającymi spory.

Sprawy o ochronę dóbr osobistych

Prowadzimy sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych. Nasze usługi mieszczą weryfikację sprawy, która na celu ma ustalenie, czy faktycznie doszło do naruszenia dóbr osobistych. W ten sposób możliwa jest ocena szans na wygraną. W przypadku naruszenia dóbr osobistych zapewniamy wsparcie prawne w postaci wezwania do zaprzestania naruszeń dóbr osobistych, a także przeprowadzenie postępowania w tej sprawie i reprezentowanie klienta na rozprawach.

Umowy cywilno-prawne

Zajmujemy się sporządzaniem i opiniowaniem umów, do których należą umowy zlecenia i o dzieło, umowy deweloperskie, umowy kupna sprzedaży i inne, należące do grupy umów cywilno-prawnych. Opracowujemy projekty umów tak, by zapewnić przejrzyste i precyzyjne warunki dla obu stron umowy. W ten sposób zapewniamy maksymalną ochronę prawną, dotyczącą niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy. Nasze działania uwzględniają również analizę ryzyka związanego z zawarciem danej umowy.

Sprawy związane z nabyciem nieruchomości

Prowadzimy obsługę spraw związanych z rynkiem nieruchomości. Nasi klienci otrzymują wsparcie i doradztwo w zakresie inwestowania, w przygotowaniach do kupna lub sprzedaży nieruchomości oraz we wszystkich sprawach spornych dotyczących nieruchomości, w tym o zasiedzenie nieruchomości czy zniesienie współwłasności. W zakres naszych obowiązków wchodzi ustalanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości.