• slider
  • slider
  • slider
  • slider

Prawo administracyjne

W ramach usług z zakresu prawa administracyjnego zajmiemy się prowadzeniem postępowań administracyjnych, a także reprezentowaniem klientów przed organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi, a także Naczelnym Sądem Administracyjnym na zasadzie udzielonego pełnomocnictwa.

Zakres spraw administracyjnych

Koncentrujemy swoje działania na doradztwie, sporządzaniu dokumentów i reprezentowaniu klientów w postępowaniach administracyjnych. Swoją ofertę kierujemy do inwestorów, klientów biznesowych i indywidualnych. Oferujemy prowadzenie spraw z zakresu wszelkiego rodzaju inwestycji, planowania i zagospodarowania przestrzennego czy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zajmujemy się sporządzaniem pism, odwołań, wniosków i skarg do organów administracji publicznej i samorządowej, a także do sądów administracyjnych. Prowadzimy również postępowania odwoławcze i sporządzamy opinie prawne z zakresu prawa administracyjnego.