• slider
 • slider
 • slider
 • slider

Pomoc prawna na terenie Łodzi – zakres usług

Zadbaliśmy o to, aby zakres świadczonych przez nas usług był możliwie najszerszy i stanowił odpowiedź na potrzeby, zgłaszających się do nas klientów. W trosce o to by pomoc prawna, którą oferujemy, sprostała ich oczekiwaniom, za przeprowadzanie konkretnych czynności odpowiadają specjaliści doskonale zaznajomieni z zagadnieniami z różnych dziedzin prawa. W efekcie możemy udzielić klientom porad prawnych w zakresie prawa spadkowego, a także podjąć się ich reprezentowania przed sądami w sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych. Posiadane przez nas doświadczenie sprawia, że możemy zająć się również kwestiami związanymi z przygotowaniem i negocjowaniem umów.

Z naszych usług mogą skorzystać zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa. Dla klientów biznesowych oprócz propozycji doraźnej pomocy w przypadku konkretnych zagadnień prawnych przygotowaliśmy także ofertę obsługi prawnej firm. Osoby prywatne na podstawie udzielnego pełnomocnictwa reprezentujemy we wszelkiego rodzaju sprawach cywilnych m.in. o zapłatę czy naruszenie dóbr osobistych. Udzielamy klientom także pomocy w kwestiach, które są domeną prawa rodzinnego, takich jak np. rozwody, zapłata alimentów czy ustalanie lub zaprzeczanie ojcostwa. Ponadto prowadzimy sprawy spadkowe – zajmujemy się zabezpieczaniem spadku oraz podziałem wchodzącego w jego skład majątku. Pomagamy w uznaniu stwierdzenia nabycia spadku, a także w dochodzeniu roszczeń z tytułu zachowku. W efekcie z naszych usług w zakresie porad spadkowych mogą skorzystać klienci potrzebujący pomocy w dowolnej kwestii związanej z dziedziczeniem.

Poniżej znajdą Państwo listę usług realizowanych w ramach konkretnych działów prawa.

Prawo cywilne:

 • sprawy o ochronę dóbr osobistych
 • sporządzanie i negocjowanie umów
 • sprawy związane z nabyciem nieruchomości
 • ustalanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości

Prawo rodzinne:

Prowadzenie spraw o:

 • rozwody
 • separacje
 • unieważnienie małżeństwa
 • alimenty
 • podział majątku wspólnego
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa oraz macierzyństwa

Prawo spadkowe:

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • badanie ważności testamentu
 • podział majątku spadkowego
 • roszczenia z tytułu zachowku
 • zabezpieczenie spadku

Prawo karne:

 • obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym oraz podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym
 • reprezentacja pokrzywdzonych
 • działanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego

Prawo pracy

Prawo administracyjne:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych przed organami administracji publicznej
 • reprezentacja przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym

 

Kancelaria adwokacja

Pomoc prawna dla firm