odszkodowanie

Zadośćuczynienie za ból i cierpienie po wypadku samochodowym

Dodano 16.05.2017, Kategoria: Blog, Tagi:

Śmierć najbliższej osoby w wypadku samochodowym to jedna z największych życiowych tragedii. Podobnym dramatem dla rodziny jest, gdy ktoś z jej członków z powodu wypadku poważnie ucierpi. Czasami są to przypadki skrajne – kierowca lub pasażerowie zostają całkowicie sparaliżowani lub wręcz do końca życia pozostaną w stanie wegetatywnym. W wypadku śmierci członka rodziny przepisy dość jasno stwierdzają, na jakie odszkodowanie po wypadku mogą liczyć najbliżsi. Sytuacja komplikuje się, gdy co prawda najbliższy członek rodziny żyje nie ma kontaktu, jest sparaliżowany itp.

Dobra osobiste

Obecne przepisy prawne mówią, że rodzinom ofiar wypadków należy się odszkodowanie nie tylko za utracone dobra materialne, ale również za utracone dobra osobiste, czyli najprościej mówiąc: ból po stracie najbliżej osoby w wypadku jej śmierci. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie, ale odszkodowania mogą wynosić nawet kilkaset tysięcy złotych. Wysokość zadośćuczynienia określa się poprzez analizę takich czynników jak m.in.: długotrwałość cierpienia, trauma, poczucie osamotnienia, utrata wsparcia czy wiek uprawnionego do zadośćuczynienia. Oczywiście inaczej określa się czynniki po śmierci dziecka, inaczej małżonka, a jeszcze inaczej rodziców. Jednak w każdym z przypadków analizuje się cierpienie po zerwanej więzi. Zadośćuczynienie to jest jednorazowe, pieniężne, należne wyłącznie najbliższemu członkowi rodziny,  a jego wysokość jest uznaniowa – to sąd określa właściwą sumę.

Poszkodowani w wypadkach

W dniu 10 lutego 2017 r. Sąd Najwyższy rozważał, czy zasądzenie zadośćuczynienia pieniężnego jest możliwe tylko wtedy, gdy więź między członkami rodziny zostaje całkowicie zerwana (na skutek śmierci), czy też wówczas, gdy utrzymywanie tych więzi w normalny sposób nie jest możliwe. Wydane orzeczenie potwierdza, że poważne obrażenia uniemożliwiające kontakt bliskich z poszkodowanym uprawniają ich do uzyskania zadośćuczynienia na podstawie art. 446 par. 4 K.c. , który zakłada zadośćuczynienie za skutki spowodowania śmierci osoby najbliższej, ale nie wyłącza podobnego świadczenia w innych wypadkach.  Bezsprzecznym jest, że więzi rodzinne o trwałym charakterze między osobami bliskimi stanowią dobra osobiste w rozumieniu art. 23 K.c. a za naruszenie może należeć się zadośćuczynienie zgodnie z art. 24 § 1 K.c. Sąd stwierdził, że przy naruszeniu więzi rodzinnych do bezpośrednio poszkodowanych zalicza się nie tylko ofiara wypadku, ale też jej dzieci.