testament

Co to jest zachowek i kto może się o niego starać?

Dodano 30.05.2017, Kategoria: Blog, Tagi:

Zachowek zabezpiecza interesy spadkobierców, którzy po śmierci spadkodawcy mogą ubiegać o pewne korzyści, nawet jeśli zostały pominięte w testamencie. Należy się wyłącznie najbliższej rodzinie zmarłego, czyli:

  • zstępnym zmarłego, tj. jego dzieciom, a jeśli one nie żyją to ich dzieciom, wnukom, prawnukom
  • małżonkowi
  • rodzicom, ale tylko wówczas, gdy byliby powołani do spadku z ustawy. W przypadku gdy zmarły pozostawił małżonka i dzieci lub tylko dzieci, wnuki, prawnuki, to rodzice nic nie dziedziczą

Przygotowując testament za życia, z dziedziczenia można bez podawania powodów wyłączyć rodzeństwo oraz dzieci rodzeństwa. Nawet w przypadku bezpotomnej śmierci spadkodawcy, gdy staną się oni tzw. spadkobiercami ustawowymi, zachowek nie będzie się należał. Oprócz tego zachowek nie przysługuje również:

  • osobom wydziedziczonym w testamencie
  • osobom, które zostały sądownie uznane za niegodne dziedziczenia
  • osobom, które zrzekły się z dziedziczenia lub odrzucili spadek
  • małżonkowi wyłączony z dziedziczenia (m.in. takiemu, który był ze zmarłym w separacji)

Kiedy przysługuje zachowek?

Osoby uprawnione do zachowku mogą się o niego starać w sytuacji, gdy nie otrzymały należnej części spadku ani na skutek zapisu w testamencie, ani darowizny poczynionej przez spadkobiercę jeszcze za życia, a zaliczanej do spadku. Oprócz tego może zaistnieć sytuacja, gdy uprawniony do spadku nie uzyskał całości przysługujących mu dóbr. Przysługuje mu wówczas roszczenie o uzupełnienie, czyli zapłatę różnicy między tym, co uzyskał, a należnym mu faktycznie zachowkiem.

Osoby uprawnione do zachowku nigdy jednak nie mogą oczekiwać wydania żadnej rzeczy, która jest zaliczona do spadku lub określona jako jego składnik. Może jednak domagać się zapłaty określonej kwoty pieniężnej.

Co ciekawe, jeśli spadkobierca zostanie wydziedziczony w testamencie, prawo do zachowku mają jego dzieci i wnuki. Jednocześnie zachowek nie będzie należał się temu, kto zrzekł się go w umowie zawartej ze spadkodawcą jeszcze za jego życia. Postanowienie to obejmuje automatycznie również dzieci i wnuki zrzekającego się (chyba że w umowie zapisano inaczej).