• slider
 • slider
 • slider
 • slider

Specjalizacje

Oferujemy Państwu kompleksową usługi prawne w zakresie prawa cywilnego, karnego, rodzinnego i prawa pracy. Zakres świadczonych przez naszą kancelarię usług to: pomoc prawna i porady prawne, a także prowadzenie spraw spadkowych i ubezpieczeniowych. Wieloletnie doświadczenie i doskonała znajomość orzecznictwa pozwalają nam zaangażować się nawet w najbardziej skomplikowane sprawy.

Prawo cywilne

Oferujemy pomoc prawną w następujących kwestiach:

 • odszkodowania komunikacyjne,
 • odszkodowania związane z innymi zdarzeniami losowymi (na terenie Polski i pozostałych krajów Unii Europejskiej),
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, za uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia,
 • zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej,
 • odszkodowania wynikające z błędów w sztuce lekarskiej lub zaniedbań lekarzy oraz za zakażenie szpitalne m.in. żółtaczką i gronkowcem,
 • roszczenia z umów polis posagowych,
 • roszczenia z polis na życie,
 • wszelkiego rodzaju postępowania i sprawy ubezpieczeniowe.

Prawo karne

Oferujemy:

 • doradztwo i obronę w sprawach związanych z wypadkami, m.in. w komunikacji oraz przy pracy,
 • prowadzenie spraw związanych ze wszelkiego rodzaju oszustwami ubezpieczeniowymi, w szczególności związanymi z wyłudzeniem odszkodowania,
 • działanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego osób pokrzywdzonych w wypadkach.