obsługa prawna

Rola obsługi prawnej w prowadzeniu firmy

Dodano 29.06.2020, Kategoria: Blog, Tagi:

Zatrudnienie adwokata, który będzie obsługiwał firmę w zakresie prawa, a także pełnił funkcję zewnętrznego wsparcia przedsiębiorstwa ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju firmy. Usługi adwokata nie są niezbędne w pełnym wymiarze godzinowym jednak to, w jakim stopniu będzie on potrzebny, zależy od charakteru działalności, a także od bieżącej sytuacji firmy. Warto pamiętać, że adwokat nie może wykonywać zawodu w oparciu o umowę o pracę. Z tego względu należy zawrzeć z nim umowę cywilnoprawną.

Obsługa prawna firm potrzebna jest w wielu różnych dziedzinach. Adwokaci z naszej kancelarii adwokackiej nie tylko reprezentują firmę przed sądem, ale także tworzą opinię prawne (na podstawie których podejmowane są strategiczne decyzje przedsiębiorstwa), dokonują analizy zabezpieczeń finansowych działalności gospodarczej, opracowują, opiniują oraz negocjują umowy, informują zarząd lub prezesa firmy o zmianach w przepisach prawa, a także sprawdzają wiarygodność i status prawny kontrahentów. Ich rola jest nieoceniona także w kwestii doradztwa w zakresie prawa karnego, administracyjnego oraz prawa pracy. Co za tym idzie, powierzenie obsługi prawnej firmy ekspertom ułatwia funkcjonowanie na rynku przedsiębiorstw.

Dla kogo przeznaczona jest obsługa prawna?

Warto zwrócić uwagę na listę obowiązków, które mogą wchodzić w zakres obsługi prawnej firmy. Rola adwokata nie powinna być sprowadzana do roli pełnomocnika w postępowaniach cywilnych lub obrońcy w sprawach karnych. Z tego względu z usług adwokata powinno korzystać wiele przedsiębiorstw. Obsługa prawna w codziennym funkcjonowaniu firmy zmniejszy prawdopodobieństwo konieczności skorzystania z usług adwokata na sali sądowej.  Z pomocy adwokata i oferowanej przez niego stałej obsługi prawnej mogą korzystać wszyscy przedsiębiorcy, bez względu na formę prowadzonej działalności gospodarczej oraz rodzaj branży. Wśród nich można wyróżnić zarówno spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo – akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także spółki jawne i spółki akcyjne.

Największe zainteresowanie stałą obsługą prawną można zauważyć w sektorze prywatnym, szczególnie wśród firm z branży mechaniki pojazdowej, w przedsiębiorstwach handlowych i budowlanych oraz u podmiotów, które świadczą usług informatyczne i medyczne.