• slider
 • slider
 • slider
 • slider

Wiedza i doświadczenie adwokatów

Jesteśmy kompetentnym zespołem, który posiada bogate i wszechstronne doświadczenie zawodowe, zdobywane w Polsce i za granicą. Jest ono fundamentem, na którym zbudowaliśmy naszą Kancelarię Adwokacką. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje o naszych kwalifikacjach.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

W latach 1973-1975 odbył aplikację sądową, natomiast w 1979 roku z powodzeniem ukończył aplikację adwokacką. Od tego czasu sukcesywnie i nieprzerwanie wykonuje zawód adwokata. Pracował w zespołach adwokackich, w których zdobył cenne doświadczenie oraz ugruntował swoją wiedzę.

Od roku 1991 prowadzi prywatną kancelarię Adwokacką, która prężnie prosperuje na rynku usług adwokackich od ponad ćwierćwiecza.

Adwokat Andrzej Krakowiński od wielu lat jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, gdzie pełnił m.in. funkcję sekretarza ORA.

Niepodważalne doświadczenie oraz szeroka praktyczna wiedza to zapewnienie usług na najwyższym poziomie.

1

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, pracę magisterską bronił w Katedrze Postępowania Cywilnego I, praca magisterska pt. „Warunki formalne pism procesowych”, stypendysta na Westfälische Wilhems-Universität w Münster w ramach programu Erasmus. Członek Łódzkiej Izby Adwokackiej, przewodniczący Wydziału Dyscypliny Łódzkiego Związku Piłki Nożnej, delegat ds. bezpieczeństwa ŁZPN. Uczestnik studiów podyplomowych zarządzania w sporcie CIES/FIFA Sport Managment Programme, organizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie i FIFA,  z udziałem Stadionu Narodowego (Spółki PL 2012+), Ekstraklasy S.A., Przeglądu Sportowego i PKOL. Od 2016 r. arbiter Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN

Zakres specjalizacji:

 • prawo cywilne – dochodzenie odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych i błędów w sztuce lekarskiej, zobowiązaniach wynikających z umów i czynów niedozwolonych, prawie rzeczowym (w szczególności służebności przesyłu), sprawach spadkowych (w szczególności o zachowek i dział spadku).
 • prawo karne – obrona i działanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego (w szczególności wypadki komunikacyjne i oszustwa ubezpieczeniowe).
 • prawo administracyjne – sprawy związane z wywłaszczeniami nieruchomości.

znajomość języków obcych – angielski (FCE), niemiecki (ZD), francuski.

3

W maju 2013 roku została wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych. Jest absolwentką studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; stypendystka Radboud University w Nijmegen, pracę magisterską pt. „Umowa faktoringu a niewypłacalność dłużnika” obroniła w Katedrze Prawa Handlowego.

Pomoc prawna:

 • kompleksowa obsługa przedsiębiorców i innych podmiotów;
 • odzyskiwanie należności;
 • zakładanie i przekształcanie spółek oraz innych podmiotów (stowarzyszeń, fundacji itp.);
 • przygotowywanie i opiniowanie umów;
 • zamówienia publiczne;
 • własność intelektualna i przemysłowa;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych;
 • dochodzenie odszkodowań po wypadku;
 • postępowania spadkowe i rodzinne;
 • doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Uczestniczka studiów podyplomowych: Prawo Nowoczesnych Technologii Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Brała udział w licznych kursach, w tym dotyczących prawa zamówień publicznych oraz debiutów giełdowych. Radca Prawny świadczący pomoc prawną na rzecz podmiotów z całej polski, działających w różnych branżach, w tym: IT, budowlano-wykończeniowej, windykacyjnej, odszkodowawczej oraz szkoleniowej.

2