• slider
  • slider
  • slider
  • slider

Odszkodowanie po wypadku w pracy

Jeśli uległeś nieszczęśliwemu zdarzeniu podczas wykonywania swojej pracy, prawie zawsze przysługuje Ci odszkodowanie od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS wielokrotnie zaniża ustalony uszczerbek na zdrowiu lub w ogóle odmawia przyznania jednorazowego odszkodowania.

W takich przypadkach istnieje możliwość odwołania zarówno od orzeczenia komisji lekarskiej, jak i samej decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Oprócz odszkodowania od ZUS-u, istnieją sytuacje, w których poszkodowanemu przysługuje także odszkodowanie od pracodawcy (lub z jego OC). Są to wypadki gdy do szkody doszło z winy pracodawcy np:

  • związane niezachowaniem przez pracodawcę wymogów z zakresu BHP
  • upadek z wysokości (np. rusztowania, drabiny czy schodów), do którego doszło w wyniku braku wystarczających środków bezpieczeństwa czy ochrony indywidualnej, jak również wadliwych konstrukcji,
  • wypadek powstały z winy innego pracownika (wskutek jego nieuwagi czy braku nadzoru).

Zgłaszając się do naszej Kancelarii Adwokackiej, uzyskasz wsparcie w zakresie uzyskania możliwie najwyższego odszkodowania.
W niektórych wypadkach pracodawca za niezachowanie przepisów BHP może odpowiadać przed Sądem Karnym – prowadzimy także tego typu sprawy.