• slider
  • slider
  • slider
  • slider

Przewrócenie się na nierównej lub śliskiej nawierzchni

Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, w jakich przypadkach możemy ubiegać się o wypłatę odszkodowania. Mogą to być bowiem nawet codzienne sytuacje, takie jak chociażby potknięcie się lub poślizgnięcie na chodniku. Najczęściej ich skutkiem jest niegroźne skręcenie czy stłuczenie, jednak istnieje wiele przypadków, w których dochodzi do poważnych obrażeń lub niebezpiecznych złamań.

Jeśli dana osoba doznała obrażeń ciała wskutek poślizgnięcia się bądź potknięcia na zaniedbanym chodniku czy ulicy, może ubiegać się o zadośćuczynienie z ubezpieczenia OC osoby, która zarządza danym terenem.

Obowiązkiem każdego właściciela czy zarządcy terenu jest utrzymywanie chodników wokół posesji w takim stanie, aby nie powodowały one niebezpieczeństwa. Należy więc dbać o stan nawierzchni, jej odśnieżenie czy posypanie solą lub piaskiem (w okresie zimowym).

Jeżeli natomiast obowiązek ten nie zostanie spełniony i pieszy dozna obrażeń ciała poprzez upadek, będący konsekwencją poślizgnięcia czy potknięcia, właściciel lub zarządca chodnika ma obowiązek wypłacić zadośćuczynienie poszkodowanemu.

W przypadku dużych opadów śniegu dany właściciel może zatrudnić firmę odśnieżającą. Jeśli poszkodowany poślizgnie się na danej powierzchni i upadnie, doznając poważnych obrażeń, odszkodowanie może zostać wypłacone z ubezpieczenia danej firmy odśnieżającej.

Kancelaria ustali podmiot odpowiedzialny za utrzymanie nawierzchni w należytym stanie, zgłosi szkodę, a następnie w wypadku odmowy może reprezentować klienta przed Sądem.