• slider
  • slider
  • slider
  • slider

Potrącenie pieszego, a odszkodowanie z oc sprawcy

Potrącenie pieszego również zalicza się do kategorii wypadków komunikacyjnych. Jest to jednak przypadek nieco inny, dlatego też warto zwrócić na niego szczególną uwagę.

W świetle aktualnych przepisów, kierowca pojazdu, który spowodował obrażenia pieszego, oceniany jest bardziej rygorystycznie w zakresie odpowiedzialności, niż w przypadku stłuczki. Jednocześnie warto wspomnieć, że poszkodowany pieszy niemal zawsze może liczyć na odszkodowanie.

Oczywiście na podstawie przepisów karnych kierowca może być zwolniony z odpowiedzialności za potrącenie. Jednak w świetle prawa cywilnego pieszy jest w uprzywilejowanej sytuacji – może ubiegać się o odszkodowanie na podst. zasady ryzyka – udowodnienie winy sprawcy nie jest konieczne.

Praktyka pokazuje, że pieszy może uzyskać odszkodowanie w niemal każdym przypadku, gdy tylko jego zachowanie nie było wyłączną przyczyną wypadku, nawet gdy postępowanie karne zostało umorzone.

W przypadku tego typu spraw należy także wspomnieć o szczególnej sytuacji, jakim jest potrącenie dziecka do 13. roku życia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, niezależnie od tego, kto był odpowiedzialny za powstanie danej sytuacji, odszkodowanie dla dziecka należy się zawsze.

Należy wspomnieć również, że osoba poszkodowana wskutek potrącenia nie musi posiadać jakiegokolwiek ubezpieczenia – odszkodowanie jest wypłacane z OC pojazdu mechanicznego.