• slider
  • slider
  • slider
  • slider

Odmowa wypłaty odszkodowania

Jeżeli odmówili Ci wypłaty odszkodowania lub je zaniżyli z polisy na życie lub jakiejkolwiek innej polisy – zajmujemy się tego typu sprawami.

Miałeś nieszczęśliwy wypadek i nie zgadzasz się z decyzją ubezpieczyciela? Nie wypłacono Ci odszkodowania za zalanie, pożar lub inne zdarzenie?

Zgłoś się do Kancelarii, bezpłatnie przeanalizujemy szanse na jej wygranie i dalsze prowadzenie.