• slider
  • slider
  • slider
  • slider

Kradzież pojazdu

Mimo że w ostatnim czasie liczba skradzionych samochodów stopniowo spada, ciągle jednak te przestępstwa występują. W takich przypadkach pierwszą reakcją, po zauważeniu kradzieży jest z pewnością silny stres. Mimo to jednak należy zachować jasność umysłu i od razu podjąć konkretne działania, które pomogą odnaleźć skradziony samochód lub będą podstawą do wypłacenia odszkodowania.

Reprezentujemy klientów w sytuacjach odmowy wypłaty odszkodowania z tytułu AC (Auto Casco). Odmowy występują z różnych przyczyn np. brak kluczyka, brak karty pojazdu, nieznane pochodzenie pojazdu.

Z sukcesem prowadziliśmy wiele postepowań w tego typu sprawach, Sądy zasądzały na rzecz klientów odszkodowanie wraz z odsetkami.