• slider
  • slider
  • slider
  • slider

Zadośćuczynienie za błędy medyczne

Generalnie wszystkie zabiegi czy operacje, wykonywane w zakładach opieki zdrowotnej prowadzą wykwalifikowani lekarze czy pielęgniarki. Jednak za każdym razem istnieje pewne ryzyko błędu, który może powodować negatywne skutki dla zdrowia, a czasami nawet życie pacjenta. Wynika to najczęściej ze źle postawionej diagnozy, nieodpowiednio zaleconego leczenia lub błędu osoby wykonującej dany zabieg.

Najczęściej błędy medyczne można zweryfikować na podstawie dokumentacji lekarskiej, opisującej historię choroby. Analiza poszczególnych zabiegów pozwoli dostrzec konkretne komplikacje lub powikłania, powstałe z winy pracownika służby zdrowia.

Jeśli błąd medyczny zostanie uznany, poszkodowany ma prawo ubiegać się o odszkodowanie z ubezpieczenia OC placówki bądź osoby winnej. W wyniku błędu medycznego może dojść do:

  • uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego,
  • zgonu poszkodowanego.

Dochodzimy odszkodowań za zakażenia: HCV, HIV, gronkowcem i za wszelkie inne błędy medyczne.

Oprócz standardowego zadośćuczynienia, osoba poszkodowana może ubiegać się również o zwrot kosztów rehabilitacji, koniecznej w wyniku błędu medycznego.

Prawnicy naszej Kancelarii Adwokackiej świadczą pomoc w zakresie prowadzenia spraw odszkodowawczych w zakresie błędów lekarskich. Celem wsparcia jest najczęściej uzyskanie odpowiednio wysokiego zadośćuczynienia w postępowaniu przedsądowym i sądowym.