• slider
  • slider
  • slider
  • slider

Dochodzenie odszkodowań Łódź i okolice

Naszą specjalnością jest dochodzenie odszkodowań. Usługi w tym zakresie świadczymy zarówno na rzecz osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw oraz instytucji. Dbając o czas naszych klientów, zawsze staramy się zakończyć sprawę jak najszybciej – najlepiej na etapie przedsądowym.

Dlaczego warto skorzystać z naszej pomocy w uzyskaniu odszkodowania?

Wypadki chodzą po ludziach – to stare przysłowie, zawiera w sobie dużo prawdy. Ponieważ niezależnie od posiadanego stanu majątkowego, wykonywanej pracy czy stylu życia, zawsze może się coś przydarzyć. Co gorsza, dzieje się to zazwyczaj w najmniej spodziewanym momencie. Nieszczęśliwe wypadki nie zawsze muszą mieć poważne następstwa, jednak zdarza się, że w ich wyniku dochodzi do uszkodzenia mienia, ciała, a w skrajnych przypadkach nawet utraty życia. Dlatego też wiele osób stara się odpowiednio zabezpieczyć np. poprzez wykupienie polisy ubezpieczeniowej. Nierzadko jednak nawet w przypadku regularnego opłacania składek, kiedy dojdzie do nieszczęśliwego zdarzenia, trudno jest uzyskać zadośćuczynienie w zadowalającej wysokości. Jeszcze większe kłopoty może sprawić próba dochodzenia odszkodowania od sprawcy wypadku, w przypadku kolizji na drodze lub od podmiotu odpowiedzialnego za stan nawierzchni w sytuacji, gdy doszło na niej do uszkodzenia ciała. Dlatego, aby uniknąć wymienionych wyżej problemów, warto zdecydować się na naszą pomoc w uzyskaniu odszkodowania.

Komu możemy pomóc w uzyskaniu odszkodowania?

Proponujemy pomoc w uzyskaniu odszkodowania po wypadku na drodze, na chodniku lub innej nierównej nawierzchni, w pracy czy też w życiu codziennym. Warunkiem podjęcia przez nas czynności związanych z dochodzeniem zadośćuczynienia jest fakt, że zgłaszający się do nas poszkodowany nie jest jednocześnie sprawcą wypadku. Warto nadmienić, że jeśli nasz klient jest osobą poszkodowaną, to ubiegając się o odszkodowanie, nie musi posiadać własnego ubezpieczenia bowiem w takich sprawach, kierujemy się do towarzystw ubezpieczeniowych, w których swoją polisę OC wykupił sprawca wypadku.

Zakres działalności

Oferujemy wsparcie poszkodowanym osobom, chcącym uzyskać odszkodowanie powypadkowe, a którym odmówiono jego wypłaty. Zajmujemy się przypadkami, gdzie doszło do wypadków drogowych, nieszczęśliwych zdarzeń w miejscu pracy, czy błędów medycznych. Dochodzimy także roszczeń na rzecz osób, które przez wypadek utraciły najbliższych.

 

Jak przygotować się do pierwszej wizyty w kancelarii?

Kiedy poszkodowany zgłosi chęć skorzystania z naszej pomocy przy uzyskaniu odszkodowania za wypadek, powinien stawić się na pierwsze spotkanie z kompletną dokumentacją (medyczną, pismami z Policji, Prokuratury itp.) Pierwsza wizyta i wycena prowadzenia sprawy jest bezpłatna.

Odszkodowania komunikacyjne

Odszkodowanie komunikacyjne przysługuje osobom poszkodowanym wskutek zdarzenia na drodze. Najczęściej mogą one uzyskać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, odszkodowanie za uszkodzony pojazd, wszelkie poniesione koszty (leków, opieki), a także rentę na przyszłość. Nasza Kancelaria pomaga klientom w uzyskaniu możliwie najwyższych kwot.

Odszkodowanie po wypadku w pracy

Trudno jest przewidzieć nieszczęśliwe zdarzenia, które mogą mieć miejsce na placach budowy, czy w siedzibach firm. Jednak należy podkreślić, że gdy będą one wynikiem zaniedbania pracodawcy bądź nieuwagi współpracownika, to wówczas można ubiegać wypłatę odszkodowania po wypadku w pracy nie tylko z ZUS, ale również od pracodawcy.

Odszkodowanie za wypadki śmiertelne

Proponujemy pomoc prawną najbliższej rodzinie osoby, która uległa wypadkowi śmiertelnemu w pracy, na drodze czy w innych warunkach. Osobom najbliższym zmarłego przysługuje zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz odszkodowanie za pogorszenie sytuacji materialnej.

Zadośćuczynienie za błędy medyczne

Kiedy działania lekarza lub innych pracowników placówki opieki medycznej powodują pogorszenie stanu zdrowia chorego, dodatkowe obrażenia ciała, a nawet śmierć, poszkodowany bądź jego rodzina może ubiegać się o zadośćuczynienia wskutek błędu medycznego.

Odszkodowanie po kradzieży pojazdu

Jedną z niezwykle stresujących sytuacji, jakich możemy doświadczyć, jest kradzież pojazdu. Jeśli nie uda się policji znaleźć danego samochodu, można wnieść o wypłatę odszkodowania z tego tytułu. Pracownicy naszej kancelarii pomagają w dochodzeniu odszkodowania w przypadku odmowy wypłaty przez zakład ubezpieczeń.

Odszkodowanie z OC sprawcy za potrącenie

W zakres różnego rodzaju wypadków komunikacyjnych może wchodzić również potrącenie pieszego. W takich wypadkach każdy poszkodowany może ubiegać się o uzyskanie odszkodowania z OC sprawcy potrącenia.

Odszkodowanie za wypadek na chodniku

W przypadku doznania obrażeń ciała (złamania itp.) wskutek potknięcia na chodniku, poślizgnięcia na mokrej bądź zaśnieżonej nawierzchni, poszkodowany ma prawo domagać się wypłaty odszkodowania. Jest ono wypłacane z ubezpieczenia OC właściciela lub zarządcy terenu. W niektórych przypadkach świadczenie musi wypłacić firma odśnieżająca, która niedostatecznie wykonała swoją pracę.

Odszkodowania z OC rolników

Doznali Państwo wypadku w gospodarstwie rolnym? Zniszczył się budynek – np. spalił ? Dochodzimy także odszkodowań za tego typu zdarzenia.

Odmowa wypłaty odszkodowania

Zajmujemy się wszelkimi sprawami, w których doszło do odmowy wypłaty odszkodowania z jakiegokolwiek ubezpieczenia np. szkody w budynku – zalanie, pożar itp.