• slider
 • slider
 • slider
 • slider

Obsługa prawna firm Łódź i okolice

Swoje usługi kierujemy nie tylko do klientów indywidualnych. Z myślą o przedsiębiorcach przygotowaliśmy ofertę obsługi prawnej firm. W jej ramach możemy zapewnić kompleksową pomoc i doradztwo dla klientów biznesowych.

Dla firm świadczymy szereg usług związanych z administracją, współpracą z innymi podmiotami, negocjacjami oraz finansami. Proponowana przez nas obsługa prawna obejmuje między innymi prowadzenie bieżącej dokumentacji, dochodzenie odszkodowań i należności, sporządzanie opinii, projektów umów czy pism. Na życzenie klienta możemy także podjąć się jego reprezentacji w negocjacjach i innych rozmowach biznesowych.

Nasi prawnicy posiadają bezcenne doświadczenie, dzięki któremu idealnie dopasują warunki współpracy do Państwa potrzeb. Przed pierwszym spotkaniem z naszym adwokatem należy przygotować wszystkie niezbędne dokumenty, dotyczące przedsiębiorstwa, jak również obsługi prawnej, jaka ma być przez nas realizowana.

Co możemy zapewnić w ramach obsługi prawnej firm?

W ramach oferowanej obsługi prawnej możemy pomóc klientom w różnych obszarach prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa cywilnego, gospodarczego, zamówień publicznych, pracy, konkurencji, a także prawa autorskiego i własności intelektualnej. Zasady współpracy ustalamy z klientem indywidualnie. W zależności od potrzeb zapewniamy stałą obsługę prawną bądź udzielamy pomocy ad hoc.

Firmom zapewniamy:

 • kompleksową obsługę i bieżące doradztwo prawne;
 • sądowe i przedsądowe odzyskiwanie należności, w tym od podmiotów zagranicznych;
 • zakładanie i przekształcanie spółek oraz innych podmiotów (stowarzyszeń, fundacji itp.);
 • przygotowywanie projektów umów, pism oraz innych dokumentów;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • prawo zamówień publicznych;
 • prawo własności intelektualnej i przemysłowej;
 • udział i/lub reprezentacja Klienta w negocjacjach z partnerami handlowymi, bankami i innymi podmiotami;
 • współpraca z podmiotami prowadzącymi usługi doradcze dla Klienta, w tym z kancelariami podatkowymi, rzecznikami patentowymi itp.;
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu przed organami administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz sądami powszechnymi i arbitrażowymi, w tym także Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Krajową Izbą Odwoławczą;
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed Elektronicznym Sądem w Lublinie.

E-Sąd

Większość prawników z naszej kancelarii posiada elektroniczne certyfikaty umożliwiające działanie przez Elektronicznym Sądem w Lublinie. Ponadto, kancelaria specjalizuje się w masowym dochodzeniu wierzytelności przez w/w Sądem.

Nasza oferta skierowana jest dla małych, średnich jak i dużych przedsiębiorców borykających się z nieterminowymi płatnościami. Z naszych usług mogą skorzystać także Urzędy i Instytucje publiczne, których zadaniem jest ściąganie wierzytelności np. z tytułu nieuregulowanych płatności za śmieci, gaz, energię itp.

Działanie przed elektronicznym Sądem w Lublinie niesie za sobą szereg korzyści dla klienta. Sąd ten obejmuje swoją właściwością terytorium całego kraju, koszty dochodzenia należności są znacznie niższe niż w trakcie tradycyjnego postępowania np. klient nie jest zobowiązany do uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, co jest szczególnie ważne przy dochodzeniu niewielkich należności. Dodatkowo wskazać należy, iż czas oczekiwania na nakaz zapłaty jest znacznie skrócony, co przyspiesza cały proces dochodzenia należności. Szybszy nakaz oznacza szybszy wniosek egzekucyjny, który również może być złożony za pośrednictwem system teleinformatycznego.  Kończąc należy dodać, iż ten sposób dochodzenia należności jest przyjazny środowisku z uwagi na fakt, iż nie wymaga drukowania i kserowania dokumentów co jest zasadą w tradycyjnym postępowaniu sądowo-egzekucyjnym.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.