postępowanie odszkodowawcze

Jak wygląda postępowanie odszkodowawcze?

Dodano 04.11.2019, Kategoria: Blog, Tagi:

Kupując polisę ubezpieczeniową, wielu z nas wydaje się, że problemy wynikające z ewentualnej kontuzji lub nieprzyjemnego wypadku, będą częściowo bądź w całości zrekompensowane poprzez środki wypłacone przez przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe. Niestety zdarzają się w sytuacje, w których ubezpieczyciel odmawia wypłacenia lub zaniża wysokość odszkodowania.

Postępowanie odszkodowawcze

W takiej sytuacji najbardziej logicznym rozwiązaniem jest skierowanie sprawy do sądu i próba „wywalczenia” sobie odszkodowania z pomocą profesjonalnej kancelarii adwokackiej. Jeżeli zdecydujemy się na taką drogę postępowania, to Sąd rozstrzyga sprawę – może uznać powództwo lub je oddalić. Jeżeli powództwo zostanie zaakceptowane, ubezpieczyciel musi wypłacić poszkodowanemu odszkodowanie.

Rozwiązanie bez udziału sądu

Przed rozpoczęciem postępowania odszkodowawczego konieczne jest zebranie dokumentacji, która potwierdza zaistnienie szkody i jej wysokość (np. zaświadczenia lekarskie, pełna historia choroby), a także ustalenie podmiotu, który powinien być zobowiązany do wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia. Następnie roszczenie wysyłane jest do właściwego zakładu ubezpieczeń, który  zobowiązany jest do wypłaty żądanej kwoty w okresie od 30 do 90 dni. 

To, jak szybko może dojść do wypłaty środków, zależne jest głównie od tego, jak kompletne są przedstawione argumenty oraz czy inne podmioty np. Policja, potwierdziły okoliczności zdarzenia. Bardzo często zdarza się jednak, że zakłady ubezpieczeniowe maksymalnie przeciągają wypłaty odszkodowań lub obniżają  wypłacone odszkodowanie i zadośćuczynienie. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest proces sądowy, który może trwać nawet kilka lat. Często jednak dochodzi do ugody tuż po założeniu sprawy sądowej.

Proces sądowy

Proces rozpoczyna się od złożenia pozwu i opłacenia wpisu. Osoby ubogie mogą złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych i wówczas nie ponoszą żadnych opłat. Zanim sprawa zostanie wniesiona na wokandę trzeba jednak poczekać zazwyczaj kilka miesięcy.  Proces może obejmować kilka rozpraw i trwa zazwyczaj kilka miesięcy. W zwycięstwie może pomóc profesjonalna kancelaria adwokacka oraz posiadanie rzetelnych świadków.