odszkodowanie za błąd medyczny

Jak ubiegać się o odszkodowanie za błąd medyczny?

Dodano 02.05.2017, Kategoria: Blog, Tagi:

Należy zacząć od tego, że wiele osób podejrzewając błąd medyczny, który spowodował uszczerbek na zdrowiu najbliższych, boi się podjąć walkę o odszkodowanie. Jest to wielka pomyłka. Coraz więcej tego typu spraw w ostatnich latach jest rozwiązywanych na korzyść poszkodowanego. Wiele kancelarii prawnych współpracuje z doświadczonymi lekarzami, tak więc ich pomoc w uzyskaniu odszkodowania może czasami okazać się niezbędna, ale i nieoceniona.

Podejrzenie o błąd medyczny

Gdy tylko mamy pierwsze podejrzenia, że chory ucierpiał na skutek błędu lekarza, należy skrupulatnie skompletować całą jego dokumentację i rachunki za koszty leczenia. Na ubieganie się o odszkodowanie mamy 3 lata od zdarzenia. Pełną dokumentację powinniśmy przekazać do doświadczonej kancelarii prawnej. Zapozna się ona z nią i oceni, czy faktycznie doszło do zaniedbań ze strony lekarzy. Błąd medyczny to oczywiście nie tylko zaniedbania lekarzy, ale również całego personelu medycznego: pielęgniarek, farmaceuty czy ratownika medycznego. Może wyniknąć z powodu niepoprawnej diagnostyki, terapii, realizacji zaleceń lub ze złej organizacji działań. Często współwinnych jest kilka osób, dlatego też o odszkodowanie występuje się do danej placówki medycznej lub jej ubezpieczyciela.

Świadczenia

Przede wszystkim pacjent może ubiegać się odszkodowanie. To suma, jaką placówka medyczna powinna zapłacić za koszty poniesione przez poszkodowanego w wyniki jej błędu. Tak więc będą to koszty poniesione na dodatkowe badania, zabiegi, leki i rehabilitacje. W to można wliczyć również zakup sprzętu inwalidzkiego, czy koszty przystosowania mieszkania dla chorego. Pacjent może również ubiegać się o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, wypłacane jednorazowo w celu rekompensaty za cierpienie i ból. Poszkodowani mogą ubiegać się również o różnego rodzaju renty, które zrekompensują im brak zdolności do pracy lub dofinansowujące niezbędne wydatki, na przykład na rehabilitację.