Wypłata odszkodowania

Jak długo czeka się na odszkodowanie?

Dodano 02.11.2020, Kategoria: Blog, Tagi:

W sytuacji, gdy ulegniemy wypadkowi komunikacyjnemu i uznano nasze roszczenia, należy nam się odszkodowanie. Przepisy prawa wskazują konkretne terminy, w jakich powinna zostać wypłacona kwota świadczenia. Dowiedz się, po jakim czasie otrzymasz należne Ci pieniądze.

Kiedy pieniądze znajdą się na Twoim koncie?

Czas, po jakim powinno być wypłacone odszkodowanie reguluje Kodeks Cywilny. W art. 817 KC par. 1 czytamy: Ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Istnieją jednak szczególne okoliczności, w których czas wypłaty odszkodowania może się wydłużyć. Dzieje się tak w sytuacji, gdy w ustawowym czasie 30 dni nie udało się wyjaśnić wszystkich okoliczności, które wskazywałyby na odpowiedzialność ubezpieczyciela. Wtedy bezsporna część odszkodowania powinna być wypłacona w terminie 30 dni, natomiast reszta – w terminie 14 dni od wyjaśnienia tych szczególnych okoliczności.

Kodeks cywilny pozwala zastosować również bardziej korzystne dla osoby ubezpieczonej rozwiązania. Będą one ujęte w umowie ubezpieczenia lub ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Możemy spotkać się z sytuacją, gdy przyznana przez ubezpieczyciela kwota odszkodowania jest niższa niż ta, która nam się należy lub z odmową wypłaty odszkodowania. Wtedy warto rozważyć skorzystanie z możliwości wytoczenia sprawy sądowej towarzystwu ubezpieczeniowego. Planując tego typu działanie, warto powierzyć prowadzenie swojej sprawy doświadczonych adwokat lub radcom prawnym, od lat specjalizujących się w uzyskiwaniu satysfakcjonujących odszkodowań dla klientów.

Nasza zlokalizowana w Łodzi Kancelaria działa od 35 lat i w tym czasie skutecznie reprezentowaliśmy klientów, których sądy zasądzały środki w satysfakcjonującej kwocie. Po zgłoszeniu się z kompletem dokumentów do naszej kancelarii, podczas pierwszego otrzymasz fachową pomoc, rzetelną wycenę usługi prawnej i będziesz mógł samodzielnie zdecydować, czy chcesz skorzystać z naszych usług. Z naszą pomocą otrzymasz należne Ci odszkodowanie nie tylko za uszkodzony pojazd, ale i wszelkie inne koszty, które ponosisz w związku z wypadkiem.