odszkodowanie

Od czego zależy wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia?

Dodano 10.08.2020, Kategoria: Blog, Tagi:

Nieszczęśliwy wypadek może przytrafić się każdemu. Na jego skutek często doznaje się uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzenia mienia. W takiej sytuacji można ubiegać się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, które mogą w pewnym stopniu zrekompensować stratę. Chcąc uzyskać jak najwyższe odszkodowanie warto korzystać z pomocy profesjonalistów, którzy wiedzą, od czego zależy wysokość wypłacanej kwoty.

Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Często w sprawach nieszczęśliwych wypadków słyszymy o odszkodowaniu i zadośćuczynieniu. Warto mieć na uwadze, że są to zupełnie odrębne kwestie. O odszkodowaniu mówimy, kiedy możliwe jest jasne określenie wysokości starty, jaką poniosła osoba poszkodowana. Przykładowo wskutek kradzieży, łatwo jest oszacować wartość skradzionych przedmiotów i pomniejszonego w ten sposób majątku. Dlatego odszkodowanie wiążę się z poniesioną stratą materialną.

Natomiast zadośćuczynienie odnosi się do straty lub uszczerbku na zdrowiu. Jest to kwestia dużo trudniejsza do oszacowania, ponieważ ustalenie straty na zdrowiu jest bardzo indywidualne dla poszkodowanego, a ponadto wiąże się długim czasem rekonwalescencji.

Wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia

Według obowiązującego prawa wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia powinna opiewać na odpowiednią sumę pieniężną. Przy czym to pojęcie nie jest jednoznacznie sprecyzowane. Dlatego dochodzenie odszkodowania przez specjalistów pomoże zdobyć kwotę jak największą.

W przypadku odszkodowania za straty materialne określenie kwoty nie będzie skomplikowane. Zazwyczaj opiera się na porównaniu majątku przed wystąpieniem straty oraz po. Natomiast w przypadku zadośćuczynienia na kwestię wysokości sumy pieniężnej wpływać będzie przede wszystkim cierpienie osoby poszkodowanej. Przez cierpienie rozumie się ból oraz czas dojścia do pełnej sprawności fizycznej i psychicznej. Dlatego podczas określania wysokości zadośćuczynienia najważniejszą kwestią jest stopień uszczerbku na zdrowiu.