• slider
  • slider
  • slider
  • slider

Czy są jakieś określone terminy, w jakich można ubiegać się o odszkodowanie?

Dokładne przepisy, dotyczące terminów przedawnienia roszczenia praw do odszkodowań, znajdują się w artykule 442 Kodeksu Cywilnego.

Jeśli ubiegamy się o wypłatę odszkodowania z tytułu standardowych umów ubezpieczenia, termin przedawnienia wynosi 3 lata. Należy jednak wspomnieć w tym miejscu, że od tego przepisu wyjątek mogą stanowić umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC).

Jeżeli bowiem dane zdarzenie było związane z czynem niedozwolonym (inaczej zwanym deliktem), termin ten wynosi 3 lata od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie, a także osobie odpowiedzialnej za jej powstanie. Nie może być on jednocześnie dłuższy niż 10 lat.

Szczególnym przypadkiem są także roszczenia praw do odszkodowań w wyniku zdarzenia określonego jako przestępstwo. W świetle prawa jest to czyn zabroniony, zagrożony karą pozbawienia wolności na okres powyżej 3 lat. Wtedy można ubiegać się o świadczenie w okresie 20 lat od popełnienia przestępstwa (niezależnie od tego, kiedy poszkodowany dowiedział się zarówno o szkodzie, jak i osobie, która jest odpowiedzialna za jej powstanie).

Odrębne przepisy dotyczą także osób małoletnich. W takich sytuacjach prawo do zadośćuczynienia nie może zakończyć się wcześniej, niż dwa lata po uzyskaniu pełnoletności przez poszkodowanego. Dotyczy to osób, których opiekunowie prawni nie spełniają obowiązku reprezentacji swoich dzieci.