• slider
  • slider
  • slider
  • slider

Nie jestem ubezpieczony w żadnym towarzystwie. Czy przysługuje mi odszkodowanie?

Wypłata zadośćuczynienia za wypadek należy się każdej osobie, która nie była sprawcą danego zdarzenia. Odszkodowanie jest bowiem wypłacane przez sprawcę lub z ubezpieczenia OC sprawcy. Osoba poszkodowana nie jest w takich sytuacjach zobowiązana do posiadania ubezpieczenia.

Należy w tym celu przygotować pełną dokumentację, która będzie podstawą do wypłacenia świadczenia. W jej skład wchodzą najczęściej dokumentacje medyczna, dane sprawcy lub podmiotu odpowiedzialnego, fotografie miejsca zdarzenia i inne.

Czasami zdarzają się także przypadki, w których kierowca nie posiada aktualnego ubezpieczenia OC. Zgodnie z przepisami Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w takich sytuacjach poszczególne świadczenia wypłacane ze środków Funduszu.