• slider
  • slider
  • slider
  • slider

Minionej zimy poślizgnęłam się na chodniku i złamałam nogę. Czy z tego tytułu przysługuje mi jakieś odszkodowanie?

Oczywiście. Poważne obrażenia ciała (takie jak chociażby złamanie), powstałe w wyniku poślizgnięcia na zalodzonym bądź zaśnieżonym chodniku są wystarczającym powodem ubiegania się o odszkodowanie. Najczęściej jest ono wypłacane z ubezpieczenia OC właściciela lub zarządcy posesji, do której należał dany chodnik.

Z przepisów aktualnie obowiązującego prawa wynika, że obowiązkiem właścicieli danej posesji jest między innymi dbanie o stan nawierzchni chodnika, a w przypadku sezonu zimowego, jego odśnieżanie, a także pokrycie substancją antypoślizgową (najczęściej jest to sól drogowa bądź piasek).

Szczególną sytuacją jest przypadek, kiedy zarządca chodnika wynajmuje firmę odśnieżającą, która w niedostateczny sposób usunie lód czy śnieg, bądź nie pokryje nawierzchni substancją antypoślizgową. Wtedy istnieje możliwość wypłaty odszkodowania z OC firmy odśnieżającej.

Aby ubiegać się o zadośćuczynienie z tytułu obrażeń ciała, spowodowanych poślizgnięciem na zalodzonej powierzchni, należy sformułować odpowiedni wniosek oraz uargumentować go, złożyć dokumentację, także medyczną.