• slider
  • slider
  • slider
  • slider

Mimo złożonych przeze mnie dokumentów ubezpieczyciel odmówił mi wypłaty odszkodowania. Co mogę zrobić w takiej sytuacji?

Odmowa wypłaty zadośćuczynienia, odszkodowania lub ich zaniżanie jest zjawiskiem dość częstym. Jeśli dane towarzystwo ubezpieczeniowe odmówiło wypłaty świadczenia, można podjąć dalsze starania w celu uzyskania odszkodowania.

Oczywiście podstawą do tego jest wszechstronna analiza sprawy, rozważenie z jakich przyczyn odmówiono wypłaty, jakie są szanse na wygraną, jakimi dysponujemy dowodami. Ubezpieczyciele odmawiają wypłaty odszkodowania z różnych powodów – wyłącznej winy poszkodowanego, brak pełnej dokumentacji, zaniżają wypłaty z powodu niezasadnego przyjęcia przyczynienia.

W przypadku, kiedy otrzymałeś odpowiedź odmowną na swój wniosek o odszkodowanie, przejście na drogę sądową – jest to najczęściej stosowany zabieg, dający stosunkowo największe szanse na uzyskanie zadośćuczynienia. Bardzo często już po złożeniu pozwu przez Adwokata zakłady ubezpieczeń składają propozycje zawarcia ugody.