• slider
 • slider
 • slider
 • slider

Jakie dokumenty są niezbędne do tego, aby móc ubiegać się o odszkodowanie?

Odpowiednio skompletowane dokumenty są podstawą do otrzymania odszkodowania adekwatnego do poniesionych strat, zarówno w kontekście zdrowia, jak i mienia.

Poniższe zestawienie przedstawia akty czy zaświadczenia dotyczące różnych rodzajów wypadków. Dlatego też należy wybrać te, które dotyczą konkretnego zdarzenia.

Wśród dokumentów niezbędnych do wypłaty świadczeń, znajdują się między innymi:

 • kopie dowodów osobistych osób poszkodowanych, ubiegających się o odszkodowanie,
 • dokumenty potwierdzające odpowiedzialność danego sprawcy – obejmują one notatki sporządzone przez policjantów, postanowienia Prokuratora, akty oskarżenia oraz wyroki karne,
 • akt zgonu,
 • oświadczenie przyjęcia odpowiedzialności za konsekwencje danego wypadku,
 • zaświadczenia potwierdzające więzi rodzinne osoby zmarłej,
 • dokumentacja fotograficzna,
 • kopia aktu urodzenia czy legitymacji szkolnej,
 • kopia aktu małżeństwa,
 • rachunki i faktury obejmujące przygotowanie pogrzebu osoby zmarłej na skutek wypadku,
 • dokumentacja medyczna – opisujące obrażenia ciała i uszczerbek na zdrowiu, powstały w wyniku zdarzenia; oprócz tego mogą być to również faktury i paragony za dojazdy do szpitala, zakup środków opatrunkowych i leków, rehabilitacje, wizyty lekarskie i inne.