• slider
  • slider
  • slider
  • slider

Jak ubiegać się o odszkodowanie gdy sprawca zbiegł z miejsca wypadku komunikacyjnego lub nie posiadał aktualnego ubezpieczenia OC?

W takich przypadkach odszkodowanie za wypadek komunikacyjny jest wypłacane ze środków Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Bardzo często tego typu sytuacje dotyczą wypadków komunikacyjnych gdy nie można ustalić sprawcy np. zbiegł z miejsca zdarzenia, a także gdy nie posiadał ważnego ubezpieczenia OC – wówczas odszkodowanie przysługuje w pełnej wysokości.

W tego typu sprawach należy zgłosić sprawę do dowolnego zakładu ubezpieczeń, który ma obowiązek przeprowadzić likwidację szkody, ustalić jej rozmiary, a następnie przekazać sprawę do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Po przekazaniu dokumentów, powyższa instytucja ma 30 dni na wypłacenie odszkodowania. Jeśli istnieją różnego rodzaju wątpliwości, np. dotyczące jednoznacznej odpowiedzialności sprawcy, czas ten może się przedłużyć. W takich przypadkach Fundusz ma obowiązek zrealizować świadczenie w terminie do 14 dni od momentu wyjaśnienia.