• slider
  • slider
  • slider
  • slider

Jak długo będę czekać na wypłatę odszkodowania?

Dokładne terminy wypłaty odszkodowań zawarte są w art. 817 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tymi zapisami ubezpieczyciel jest zobowiązany do bezwzględnego wypłacenia odszkodowania w terminie do 30 dni od daty zawiadomienia o konkretnym zdarzeniu.
Po tym terminie poszkodowany ma prawo wytoczyć powództwo cywilne, za opóźnienie ubezpieczyciela przysługują mu odsetki.

Występują czasami sytuacje, w których wypłata świadczenia w tym czasie nie jest możliwa. Wtedy ubezpieczyciel ma na zrealizowanie obowiązku 14 dni od momentu, kiedy wyjaśnienie okoliczności danego wypadku stały się możliwe. Ma to najczęściej miejsce, kiedy powstają różnego rodzaju wątpliwości, dotyczące np. okoliczności wystąpienia zdarzenia czy wskazania sprawcy.

Należy jednak pamiętać, że w takich przypadkach zakład ubezpieczeniowy powinien wypłacić bezsporną część świadczenia w standardowym terminie (czyli do 30 dni).