• slider
  • slider
  • slider
  • slider

Co przysługuje osobie poszkodowanej w wypadku drogowym?

Jeśli nie byłaś bezpośrednim sprawcą wypadku komunikacyjnego, możesz domagać się odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy. Nie istnieją jednak przepisy, które jasno określają dokładne kwoty, które można uzyskać za konkretne obrażenia. Najczęściej to sam poszkodowany proponuje konkretną kwotę, która jego zdaniem będzie odpowiednim zadośćuczynieniem za poniesione cierpienie, szkody czy uszczerbek na zdrowiu.

Nie istnieją sztywne reguły ustalania wysokości zadośćuczynienia  co wykorzystują ubezpieczyciele. W zdecydowanej większości wypadków dopiero Sądy przyznają odpowiednie sumy.

Prawo obejmuje kilka kategorii roszczeń, o które może ubiegać się poszkodowany w wyniku wypadku komunikacyjnego:

  • zwrot kosztów leczenia (w tym leków, rehabilitacji, itp.), a także dojazdów do poszczególnych placówek opieki zdrowotnej,
  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i cierpienie (zarówno fizyczne, jak i psychiczne),
  • zwrot zarobków, które utracił poszkodowany wskutek wypadku oraz leczenia,
  • czasowa lub stała renta na zwiększone potrzeby, obejmujące długotrwałe leczenie, opiekę czy rehabilitację,
  • świadczenie na przekwalifikowanie się bądź założenie nowej działalności gospodarczej – przysługuje w przypadku, jeśli poszkodowany w wyniku wypadku nie może wykonywać dotychczasowej pracy.