• slider
 • slider
 • slider
 • slider

Odszkodowania w Łodzi – szeroki zakres usług

Świadczymy głównie usługi związane z uzyskiwaniem odszkodowań, oferujemy również specjalną obsługę prawną dla firm. Nasza szczegółowa oferta jest bardzo szeroka i tutaj mogą się z nią Państwo zapoznać. Proponujemy szereg czynności prawnych z zakresu:

Prawa cywilnego:

 • sprawy o ochronę dóbr osobistych
 • sporządzanie i negocjowanie umów
 • sprawy związane z nabyciem nieruchomości
 • ustalanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości

Prawa rodzinnego:

Prowadzenia spraw o:

 • rozwody
 • separacje
 • unieważnienie małżeństwa
 • alimenty
 • podział majątku wspólnego
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa oraz macierzyństwa

Prawa spadkowego:

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • badanie ważności testamentu
 • podział majątku spadkowego
 • roszczenia z tytułu zachowku
 • zabezpieczenie spadku

Prawa karnego:

 • obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym oraz podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym
 • reprezentacja pokrzywdzonych
 • działanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego

Prawa pracy

Prawa administracyjnego:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych przed organami administracji publicznej
 • reprezentacja przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym

 

 

img_01

 

img_02