• slider
 • slider
 • slider
 • slider

Odszkodowania w Łodzi – szeroki zakres usług

Świadczymy głównie usługi związane z uzyskiwaniem odszkodowań, oferujemy również specjalną obsługę prawną dla firm. Nasza szczegółowa oferta jest bardzo szeroka i tutaj mogą się z nią Państwo zapoznać. Proponujemy szereg czynności prawnych z zakresu:

Prawa cywilnego:

 • sprawy o ochronę dóbr osobistych
 • sporządzanie i negocjowanie umów
 • sprawy związane z nabyciem nieruchomości
 • ustalanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości

Prawa rodzinnego:

Prowadzenia spraw o:

 • rozwody
 • separacje
 • unieważnienie małżeństwa
 • alimenty
 • podział majątku wspólnego
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa oraz macierzyństwa

Prawa spadkowego:

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • badanie ważności testamentu
 • podział majątku spadkowego
 • roszczenia z tytułu zachowku
 • zabezpieczenie spadku

Prawa karnego:

 • obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym oraz podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym
 • reprezentacja pokrzywdzonych
 • działanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego

Prawa pracy

Prawa administracyjnego:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych przed organami administracji publicznej
 • reprezentacja przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym

 

Świadczymy głównie usługi związane z uzyskiwaniem odszkodowań, oferujemy również specjalną <a href=”http://krakowinski.pl/obsluga-przedsiebiorcow/” data-mce-href=”http://krakowinski.pl/obsluga-przedsiebiorcow/”>obsługę prawną dla firm</a>. Nasza szczegółowa oferta jest bardzo szeroka i tutaj mogą się z nią Państwo zapoznać. Proponujemy szereg czynności prawnych z zakresu:<strong>Prawa cywilnego:</strong>
<li>sprawy o ochronę dóbr osobistych</li><li>sporządzanie i negocjowanie umów</li><li>sprawy związane z nabyciem nieruchomości</li><li>ustalanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości</li>
<strong>Prawa rodzinnego:</strong>Prowadzenia spraw o:
<li>rozwody</li><li>separacje</li><li>unieważnienie małżeństwa</li><li>alimenty</li><li>podział majątku wspólnego</li><li>ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa oraz macierzyństwa</li>
<strong>Prawa spadkowego:</strong>
<li>stwierdzenie nabycia spadku</li><li>badanie ważności testamentu</li><li>podział majątku spadkowego</li><li>roszczenia z tytułu zachowku</li><li>zabezpieczenie spadku</li>
<strong>Prawa karnego:</strong>
<li>obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym oraz podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym</li><li>reprezentacja pokrzywdzonych</li><li>działanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego</li>
<strong>Prawa pracy</strong><strong>Prawa administracyjnego:</strong>
<li>prowadzenie postępowań administracyjnych przed organami administracji publicznej</li><li>reprezentacja przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym</li>
<br />