• slider
  • slider
  • slider
  • slider

Odszkodowania

Niezależnie od tego, kim jesteśmy, gdzie żyjemy, czym się zajmujemy czy jaki tryb życia prowadzimy – czasami zdarzają się nam nieszczęśliwe wypadki. W znakomitej większości dotyczą one błahych spraw, gorzej, jeśli w jego wyniku dochodzi do uszkodzenia naszego mienia, ciała, a w skrajnych przypadkach nawet utraty życia.

Z pewnością wielu z nas posiada ubezpieczenie i regularnie płaci składki, jednak w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia trudno jest uzyskać zadośćuczynienie w zadowalającej wysokości.

Dlatego też prowadzona przez nas Kancelaria Adwokacka proponuje pomoc w uzyskaniu odszkodowania w przypadku większości zdarzeń zarówno na drodze, w pracy czy w życiu codziennym.

W przypadku tego rodzaju wsparcia warto nadmienić, że poszkodowany Klient, ubiegający się o odszkodowanie nie musi posiadać własnego ubezpieczenia, bowiem w takich sprawach kierujemy się do towarzystw ubezpieczeniowych, w których swoją polisę OC wykupił sprawca wypadku.

Warunkiem podjęcia przez nas starań o uzyskanie zadośćuczynienia jest fakt, że zgłaszający się do nas Poszkodowany nie jest jednocześnie sprawcą wypadku.

Zajmujemy się pomocą w dochodzeniu odszkodowań zarówno klientom indywidualnym, biznesowym, jak i instytucjom. Zawsze staramy się zakończyć sprawę jak najszybciej – najlepiej na etapie przedsądowym.

Zakres działalności

Oferujemy wsparcie osobom, które są poszkodowane wskutek nieszczęśliwych wypadków komunikacyjnych, błędach medycznych, lub w innych wypadkach odmówiono im wypłaty odszkodowania. Dochodzimy roszczeń na rzecz osób, które przez wypadek utraciły najbliższych.

Jak przygotować się do pierwszej wizyty w kancelarii

Kiedy Poszkodowany zgłosi chęć skorzystania z naszej pomocy prawnej, powinien stawić się na pierwsze spotkanie z kompletną dokumentacją (medyczną, pismami z Policji, Prokuratury itp.)
Pierwsza wizyta i wycena prowadzenia sprawy jest bezpłatna.

Wypadki komunikacyjne

Jeśli jesteś poszkodowanym wskutek zdarzenia na drodze, najczęściej przysługuje Ci zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz odszkodowanie za pojazd, wszelkie poniesione koszty (leków, opieki) a także renta na przyszłość. Nasza Kancelaria pomaga klientom w uzyskaniu możliwie najwyższych kwot.

Wypadki w pracy

Trudno jest przewidzieć zdarzenia, które mogą mieć miejsce na placach budowy czy siedzibach firm. Jeśli jednak przyczyną wypadku w pracy jest zaniedbanie pracodawcy bądź nieuwaga współpracownika, poszkodowany może ubiegać się o wypłatę odszkodowania nie tylko z ZUS, ale również od pracodawcy.

Wypadki śmiertelne

W naszej Kancelarii Adwokackiej proponujemy pomoc prawną najbliższej rodzinie osoby, która uległa wypadkowi śmiertelnemu w pracy, na drodze czy w innych warunkach. Osobom najbliższym zmarłego przysługuje zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz odszkodowanie za pogorszenie sytuacji materialnej.

Błędy medyczne

Kiedy działania lekarza lub innych pracowników placówki opieki medycznej powodują pogorszenie stanu zdrowia chorego, dodatkowe obrażenia ciała, a nawet śmierć, poszkodowany bądź jego rodzina może ubiegać się o zadośćuczynienia wskutek błędu medycznego.

Kradzież pojazdu

Jedną z niezwykle stresujących sytuacji, jakich możemy doświadczyć, jest kradzież pojazdu. Jeśli nie uda się policji znaleźć danego samochodu, można wnieść o wypłatę odszkodowania z tego tytułu. Pracownicy naszej kancelarii pomagają w dochodzeniu odszkodowania w przypadku odmowy wypłaty przez zakład ubezpieczeń.

Potrącenie pieszego

W zakres różnego rodzaju wypadków komunikacyjnych może wchodzić również potrącenie pieszego. W takich wypadkach każdy poszkodowany może ubiegać się o zadośćuczynienie z ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kierowcy pojazdu, który był sprawcą obrażeń ciała pieszego.

Przewrócenie się na nierównej lub śliskiej nawierzchni

Jeśli doznałeś obrażeń ciała (złamania, itp.) wskutek potknięcia na chodniku, poślizgnięcia na mokrej bądź zaśnieżonej nawierzchni, masz prawo domagać się wypłaty odszkodowania. Jest ono wypłacane z ubezpieczenia OC właściciela bądź zarządcy terenu. W niektórych przypadkach świadczenie musi wypłacić firma odśnieżająca, która niedostatecznie wykonała swoją pracę.

Odszkodowania z OC rolników

Miałeś wypadek w gospodarstwie rolnym? Zniszczył się budynek – np. spalił ? dochodzimy odszkodowań za tego typu zdarzenia.

Odmowa wypłaty odszkodowania

Zajmujemy się wszelkimi sprawami gdy odmówiono wypłaty z jakiegokolwiek ubezpieczenia np. szkody w budynku – zalanie, pożar itp.

Niezależnie od tego, kim jesteśmy, gdzie żyjemy, czym się zajmujemy czy jaki tryb życia prowadzimy – czasami zdarzają się nam nieszczęśliwe wypadki. W znakomitej większości dotyczą one błahych spraw, gorzej, jeśli w jego wyniku dochodzi do uszkodzenia naszego mienia, ciała, a w skrajnych przypadkach nawet utraty życia.Z pewnością wielu z nas posiada ubezpieczenie i regularnie płaci składki, jednak w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia trudno jest uzyskać zadośćuczynienie w zadowalającej wysokości.Dlatego też prowadzona przez nas Kancelaria Adwokacka proponuje pomoc w uzyskaniu odszkodowania w przypadku większości zdarzeń zarówno na drodze, w pracy czy w życiu codziennym.W przypadku tego rodzaju wsparcia warto nadmienić, że poszkodowany Klient, ubiegający się o odszkodowanie nie musi posiadać własnego ubezpieczenia, bowiem w takich sprawach kierujemy się do towarzystw ubezpieczeniowych, w których swoją polisę OC wykupił sprawca wypadku.Warunkiem podjęcia przez nas starań o uzyskanie zadośćuczynienia jest fakt, że zgłaszający się do nas Poszkodowany nie jest jednocześnie sprawcą wypadku.Zajmujemy się pomocą w dochodzeniu odszkodowań zarówno klientom indywidualnym, biznesowym, jak i instytucjom. Zawsze staramy się zakończyć sprawę jak najszybciej – najlepiej na etapie przedsądowym.Zakres działalnościOferujemy wsparcie osobom, które są poszkodowane wskutek nieszczęśliwych wypadków komunikacyjnych, błędach medycznych, lub w innych wypadkach odmówiono im wypłaty odszkodowania. Dochodzimy roszczeń na rzecz osób, które przez wypadek utraciły najbliższych.Jak przygotować się do pierwszej wizyty w kancelariiKiedy Poszkodowany zgłosi chęć skorzystania z naszej pomocy prawnej, powinien stawić się na pierwsze spotkanie z kompletną dokumentacją (medyczną, pismami z Policji, Prokuratury itp.)<br />
Pierwsza wizyta i wycena prowadzenia sprawy jest bezpłatna.
<div class=”zajawka”><h3><a href=”http://krakowinski.pl/odszkodowania/wypadki-komunikacyjne/” data-mce-href=”http://krakowinski.pl/odszkodowania/wypadki-komunikacyjne/”>Wypadki komunikacyjne</a></h3><p>Jeśli jesteś poszkodowanym wskutek zdarzenia na drodze, najczęściej przysługuje Ci zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz odszkodowanie za pojazd, wszelkie poniesione koszty (leków, opieki) a także renta na przyszłość. Nasza Kancelaria pomaga klientom w uzyskaniu możliwie najwyższych kwot.</p>
</div><div class=”zajawka”><h3><a href=”http://krakowinski.pl/odszkodowania/wypadki-w-pracy/” data-mce-href=”http://krakowinski.pl/odszkodowania/wypadki-w-pracy/”>Wypadki w pracy</a></h3><p>Trudno jest przewidzieć zdarzenia, które mogą mieć miejsce na placach budowy czy siedzibach firm. Jeśli jednak przyczyną wypadku w pracy jest zaniedbanie pracodawcy bądź nieuwaga współpracownika, poszkodowany może ubiegać się o wypłatę odszkodowania nie tylko z ZUS, ale również od pracodawcy.</p>
</div><div class=”zajawka”><h3><a href=”http://krakowinski.pl/odszkodowania/wypadki-smiertelne/” data-mce-href=”http://krakowinski.pl/odszkodowania/wypadki-smiertelne/”>Wypadki śmiertelne</a></h3><p>W naszej Kancelarii Adwokackiej proponujemy pomoc prawną najbliższej rodzinie osoby, która uległa wypadkowi śmiertelnemu w pracy, na drodze czy w innych warunkach. Osobom najbliższym zmarłego przysługuje zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz odszkodowanie za pogorszenie sytuacji materialnej.</p>
</div><div class=”zajawka”><h3><a href=”http://krakowinski.pl/odszkodowania/bledy-medyczne/” data-mce-href=”http://krakowinski.pl/odszkodowania/bledy-medyczne/”>Błędy medyczne</a></h3><p>Kiedy działania lekarza lub innych pracowników placówki opieki medycznej powodują pogorszenie stanu zdrowia chorego, dodatkowe obrażenia ciała, a nawet śmierć, poszkodowany bądź jego rodzina może ubiegać się o zadośćuczynienia wskutek błędu medycznego.</p>
</div><div class=”zajawka”><h3><a href=”http://krakowinski.pl/odszkodowania/kradziez-pojazdu/” data-mce-href=”http://krakowinski.pl/odszkodowania/kradziez-pojazdu/”>Kradzież pojazdu</a></h3><p>Jedną z niezwykle stresujących sytuacji, jakich możemy doświadczyć, jest kradzież pojazdu. Jeśli nie uda się policji znaleźć danego samochodu, można wnieść o wypłatę odszkodowania z tego tytułu. Pracownicy naszej kancelarii pomagają w dochodzeniu odszkodowania w przypadku odmowy wypłaty przez zakład ubezpieczeń.</p>
</div><div class=”zajawka”><h3><a href=”http://krakowinski.pl/odszkodowania/potracenie-pieszego/” data-mce-href=”http://krakowinski.pl/odszkodowania/potracenie-pieszego/”>Potrącenie pieszego</a></h3><p>W zakres różnego rodzaju wypadków komunikacyjnych może wchodzić również potrącenie pieszego. W takich wypadkach każdy poszkodowany może ubiegać się o zadośćuczynienie z ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kierowcy pojazdu, który był sprawcą obrażeń ciała pieszego.</p>
</div><div class=”zajawka”><h3><a href=”http://krakowinski.pl/odszkodowania/przewrocenie-sie-na-nierownej-lub-sliskiej-nawierzchni/” data-mce-href=”http://krakowinski.pl/odszkodowania/przewrocenie-sie-na-nierownej-lub-sliskiej-nawierzchni/”>Przewrócenie się na nierównej lub śliskiej nawierzchni</a></h3><p>Jeśli doznałeś obrażeń ciała (złamania, itp.) wskutek potknięcia na chodniku, poślizgnięcia na mokrej bądź zaśnieżonej nawierzchni, masz prawo domagać się wypłaty odszkodowania. Jest ono wypłacane z ubezpieczenia OC właściciela bądź zarządcy terenu. W niektórych przypadkach świadczenie musi wypłacić firma odśnieżająca, która niedostatecznie wykonała swoją pracę.</p>
</div><div class=”zajawka”><h3><a href=”http://krakowinski.pl/odszkodowania/odszkodowania-z-oc-rolnikow/” data-mce-href=”http://krakowinski.pl/odszkodowania/odszkodowania-z-oc-rolnikow/”>Odszkodowania z OC rolników</a></h3><p>Miałeś wypadek w gospodarstwie rolnym? Zniszczył się budynek – np. spalił ? dochodzimy odszkodowań za tego typu zdarzenia.</p>
</div><div class=”zajawka”><h3><a href=”http://krakowinski.pl/odszkodowania/odmowa-wyplaty-odszkodowania/” data-mce-href=”http://krakowinski.pl/odszkodowania/odmowa-wyplaty-odszkodowania/”>Odmowa wypłaty odszkodowania</a></h3><p>Zajmujemy się wszelkimi sprawami gdy odmówiono wypłaty z jakiegokolwiek ubezpieczenia np. szkody w budynku – zalanie, pożar itp.</p>
</div>