• slider
  • slider
  • slider
  • slider

ABC odszkodowań

Mimo złożonych przeze mnie dokumentów ubezpieczyciel odmówił mi wypłaty odszkodowania. Co mogę zrobić w takiej sytuacji?

Odmowa wypłaty zadośćuczynienia, odszkodowania lub ich zaniżanie jest zjawiskiem dość częstym. Jeśli dane towarzystwo ubezpieczeniowe odmówiło wypłaty świadczenia,  można podjąć dalsze starania w celu uzyskania odszkodowania.
Czytaj więcej »

Co przysługuje osobie poszkodowanej w wypadku drogowym?

Jeśli nie byłaś bezpośrednim sprawcą wypadku komunikacyjnego, możesz domagać się odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy. Nie istnieją jednak przepisy, które jasno określają dokładne kwoty, które można uzyskać za konkretne obrażenia.
Czytaj więcej »

Minionej zimy poślizgnęłam się na chodniku i złamałam nogę. Czy z tego tytułu przysługuje mi jakieś odszkodowanie?

Oczywiście. Poważne obrażenia ciała (takie jak chociażby złamanie), powstałe w wyniku poślizgnięcia na zalodzonym bądź zaśnieżonym chodniku są wystarczającym powodem ubiegania się o odszkodowanie. Najczęściej jest ono wypłacane z ubezpieczenia OC właściciela lub zarządcy posesji, do której należał dany chodnik.
Czytaj więcej »

Jak długo będę czekać na wypłatę odszkodowania?

Dokładne terminy wypłaty odszkodowań zawarte są w art. 817 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tymi zapisami ubezpieczyciel jest zobowiązany do bezwzględnego wypłacenia odszkodowania w terminie do 30 dni od daty zawiadomienia o konkretnym zdarzeniu.
Czytaj więcej »

Nie jestem ubezpieczony w żadnym towarzystwie. Czy przysługuje mi odszkodowanie?

Wypłata zadośćuczynienia za wypadek należy się każdej osobie, która nie była sprawcą danego zdarzenia. Odszkodowanie jest bowiem wypłacane przez sprawcę lub z jego ubezpieczenia OC.
Czytaj więcej »

Czy każde dochodzenie zadośćuczynienia odbywa się w sądzie?

Nie. Na pierwszym etapie ubiegania się o odszkodowanie należy złożyć niezbędne dokumenty oraz wnioski do samego towarzystwa ubezpieczeniowego.
Czytaj więcej »

Jakie dokumenty są niezbędne do tego, aby móc ubiegać się o odszkodowanie?

Odpowiednio skompletowane dokumenty są podstawą do otrzymania odszkodowania adekwatnego do poniesionych strat, zarówno w kontekście zdrowia, jak i mienia.
Czytaj więcej »

Jak ubiegać się o odszkodowanie gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia lub nie posiadał aktualnego ubezpieczenia OC?

Tak. W takich przypadkach odszkodowanie jest wypłacane ze środków Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
Czytaj więcej »

Czy są jakieś określone terminy, w jakich można ubiegać się o odszkodowanie?

Dokładne przepisy, dotyczące terminów przedawnienia roszczenia praw do odszkodowań, znajdują się w artykule 442 Kodeksu Cywilnego.
Czytaj więcej »

<div class=”zajawka”><h4><a class=”green” href=”http://krakowinski.pl/abc-odszkodowan/mimo-zlozonych-przeze-mnie-dokumentow/” data-mce-href=”http://krakowinski.pl/abc-odszkodowan/mimo-zlozonych-przeze-mnie-dokumentow/”>Mimo złożonych przeze mnie dokumentów ubezpieczyciel odmówił mi wypłaty odszkodowania. Co mogę zrobić w takiej sytuacji?</a></h4><p>Odmowa wypłaty zadośćuczynienia, odszkodowania lub ich zaniżanie jest zjawiskiem dość częstym. Jeśli dane towarzystwo ubezpieczeniowe odmówiło wypłaty świadczenia,  można podjąć dalsze starania w celu uzyskania odszkodowania.<br />
<a class=”rght green” href=”http://krakowinski.pl/abc-odszkodowan/mimo-zlozonych-przeze-mnie-dokumentow/” data-mce-href=”http://krakowinski.pl/abc-odszkodowan/mimo-zlozonych-przeze-mnie-dokumentow/”>Czytaj więcej »</a></p>
</div><div class=”zajawka”><h4><a class=”green” href=”http://krakowinski.pl/abc-odszkodowan/co-przysluguje-osobie-poszkodowanej-w-wypadku-drogowym/” data-mce-href=”http://krakowinski.pl/abc-odszkodowan/co-przysluguje-osobie-poszkodowanej-w-wypadku-drogowym/”>Co przysługuje osobie poszkodowanej w wypadku drogowym?</a></h4><p>Jeśli nie byłaś bezpośrednim sprawcą wypadku komunikacyjnego, możesz domagać się odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy. Nie istnieją jednak przepisy, które jasno określają dokładne kwoty, które można uzyskać za konkretne obrażenia.<br />
<a class=”rght green” href=”http://krakowinski.pl/abc-odszkodowan/co-przysluguje-osobie-poszkodowanej-w-wypadku-drogowym/” data-mce-href=”http://krakowinski.pl/abc-odszkodowan/co-przysluguje-osobie-poszkodowanej-w-wypadku-drogowym/”>Czytaj więcej »</a></p>
</div><div class=”zajawka”><h4><a class=”green” href=”http://krakowinski.pl/abc-odszkodowan/minionej-zimy-poslizgnelam-sie-na-chodniku-i-zlamalam-noge/” data-mce-href=”http://krakowinski.pl/abc-odszkodowan/minionej-zimy-poslizgnelam-sie-na-chodniku-i-zlamalam-noge/”>Minionej zimy poślizgnęłam się na chodniku i złamałam nogę. Czy z tego tytułu przysługuje mi jakieś odszkodowanie?</a></h4><p>Oczywiście. Poważne obrażenia ciała (takie jak chociażby złamanie), powstałe w wyniku poślizgnięcia na zalodzonym bądź zaśnieżonym chodniku są wystarczającym powodem ubiegania się o odszkodowanie. Najczęściej jest ono wypłacane z ubezpieczenia OC właściciela lub zarządcy posesji, do której należał dany chodnik.<br />
<a class=”rght green” href=”http://krakowinski.pl/abc-odszkodowan/minionej-zimy-poslizgnelam-sie-na-chodniku-i-zlamalam-noge/” data-mce-href=”http://krakowinski.pl/abc-odszkodowan/minionej-zimy-poslizgnelam-sie-na-chodniku-i-zlamalam-noge/”> Czytaj więcej »</a></p>
</div><div class=”zajawka”><h4><a class=”green” href=”http://krakowinski.pl/abc-odszkodowan/jak-dlugo-bede-czekac-na-wyplate-odszkodowania/” data-mce-href=”http://krakowinski.pl/abc-odszkodowan/jak-dlugo-bede-czekac-na-wyplate-odszkodowania/”>Jak długo będę czekać na wypłatę odszkodowania?</a></h4><p>Dokładne terminy wypłaty odszkodowań zawarte są w art. 817 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tymi zapisami ubezpieczyciel jest zobowiązany do bezwzględnego wypłacenia odszkodowania w terminie do 30 dni od daty zawiadomienia o konkretnym zdarzeniu.<br />
<a class=”rght green” href=”http://krakowinski.pl/abc-odszkodowan/jak-dlugo-bede-czekac-na-wyplate-odszkodowania/” data-mce-href=”http://krakowinski.pl/abc-odszkodowan/jak-dlugo-bede-czekac-na-wyplate-odszkodowania/”> Czytaj więcej »</a></p>
</div><div class=”zajawka”><h4><a class=”green” href=”http://krakowinski.pl/abc-odszkodowan/nie-jestem-ubezpieczony-w-zadnym-towarzystwie/” data-mce-href=”http://krakowinski.pl/abc-odszkodowan/nie-jestem-ubezpieczony-w-zadnym-towarzystwie/”>Nie jestem ubezpieczony w żadnym towarzystwie. Czy przysługuje mi odszkodowanie?</a></h4><p>Wypłata zadośćuczynienia za wypadek należy się każdej osobie, która nie była sprawcą danego zdarzenia. Odszkodowanie jest bowiem wypłacane przez sprawcę lub z jego ubezpieczenia OC.<br />
<a class=”rght green” href=”http://krakowinski.pl/abc-odszkodowan/nie-jestem-ubezpieczony-w-zadnym-towarzystwie/” data-mce-href=”http://krakowinski.pl/abc-odszkodowan/nie-jestem-ubezpieczony-w-zadnym-towarzystwie/”> Czytaj więcej »</a></p>
</div><div class=”zajawka”><h4><a class=”green” href=”http://krakowinski.pl/abc-odszkodowan/czy-kazde-dochodzenie-zadoscuczynienia-odbywa-sie-w-sadzie/” data-mce-href=”http://krakowinski.pl/abc-odszkodowan/czy-kazde-dochodzenie-zadoscuczynienia-odbywa-sie-w-sadzie/”>Czy każde dochodzenie zadośćuczynienia odbywa się w sądzie?</a></h4><p>Nie. Na pierwszym etapie ubiegania się o odszkodowanie należy złożyć niezbędne dokumenty oraz wnioski do samego towarzystwa ubezpieczeniowego.<br />
<a class=”rght green” href=”http://krakowinski.pl/abc-odszkodowan/czy-kazde-dochodzenie-zadoscuczynienia-odbywa-sie-w-sadzie/” data-mce-href=”http://krakowinski.pl/abc-odszkodowan/czy-kazde-dochodzenie-zadoscuczynienia-odbywa-sie-w-sadzie/”> Czytaj więcej »</a></p>
</div><div class=”zajawka”><h4><a class=”green” href=”http://krakowinski.pl/abc-odszkodowan/jakie-dokumenty-sa-niezbedne-do-tego-aby-moc-ubiegac-sie-o-odszkodowanie/” data-mce-href=”http://krakowinski.pl/abc-odszkodowan/jakie-dokumenty-sa-niezbedne-do-tego-aby-moc-ubiegac-sie-o-odszkodowanie/”>Jakie dokumenty są niezbędne do tego, aby móc ubiegać się o odszkodowanie?</a></h4><p>Odpowiednio skompletowane dokumenty są podstawą do otrzymania odszkodowania adekwatnego do poniesionych strat, zarówno w kontekście zdrowia, jak i mienia.<br />
<a class=”rght green” href=”http://krakowinski.pl/abc-odszkodowan/jakie-dokumenty-sa-niezbedne-do-tego-aby-moc-ubiegac-sie-o-odszkodowanie/” data-mce-href=”http://krakowinski.pl/abc-odszkodowan/jakie-dokumenty-sa-niezbedne-do-tego-aby-moc-ubiegac-sie-o-odszkodowanie/”> Czytaj więcej »</a></p>
</div><div class=”zajawka”><h4><a class=”green” href=”http://krakowinski.pl/abc-odszkodowan/jak-ubiegac-sie-o-odszkodowanie-gdy-sprawca-zbiegl-z-miejsca-zdarzenia/” data-mce-href=”http://krakowinski.pl/abc-odszkodowan/jak-ubiegac-sie-o-odszkodowanie-gdy-sprawca-zbiegl-z-miejsca-zdarzenia/”>Jak ubiegać się o odszkodowanie gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia lub nie posiadał aktualnego ubezpieczenia OC?</a></h4><p>Tak. W takich przypadkach odszkodowanie jest wypłacane ze środków Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.<br />
<a class=”rght green” href=”http://krakowinski.pl/abc-odszkodowan/jak-ubiegac-sie-o-odszkodowanie-gdy-sprawca-zbiegl-z-miejsca-zdarzenia/” data-mce-href=”http://krakowinski.pl/abc-odszkodowan/jak-ubiegac-sie-o-odszkodowanie-gdy-sprawca-zbiegl-z-miejsca-zdarzenia/”> Czytaj więcej »</a></p>
</div><div class=”zajawka”><h4><a class=”green” href=”http://krakowinski.pl/abc-odszkodowan/sa-jakies-okreslone-terminy-jakich-mozna-ubiegac-sie-o-odszkodowanie/” data-mce-href=”http://krakowinski.pl/abc-odszkodowan/sa-jakies-okreslone-terminy-jakich-mozna-ubiegac-sie-o-odszkodowanie/”>Czy są jakieś określone terminy, w jakich można ubiegać się o odszkodowanie?</a></h4><p>Dokładne przepisy, dotyczące terminów przedawnienia roszczenia praw do odszkodowań, znajdują się w artykule 442 Kodeksu Cywilnego.<br />
<a class=”rght green” href=”http://krakowinski.pl/abc-odszkodowan/sa-jakies-okreslone-terminy-jakich-mozna-ubiegac-sie-o-odszkodowanie/” data-mce-href=”http://krakowinski.pl/abc-odszkodowan/sa-jakies-okreslone-terminy-jakich-mozna-ubiegac-sie-o-odszkodowanie/”> Czytaj więcej »</a></p>
</div>